Mạt_C1

MẠT Mẹ đẻ: Cá voi lùn tham ăn Nguyên liệu thứ nhất “Liêu, tại sao? Sao lại giết mẹ? Sao lại giết Tử Tráp? Sao lại ám sát anh Truân?” Diệp Nghi Bân đỏ mắt nhìn Diệp Kha Liêu, hai tay cô ôm lấy thi … Đọc tiếp Mạt_C1

[Mục lục] Mạt

MẠT Tên khác: Thời điểm cuối cùng Mẹ đẻ: Cá voi lùn tham ăn (吃货矮鯨) Hố sâu: chưa rõ #trọng sinh #mạt thế #phiêu lưu #1x1 (?) #nữ biến nam... #nhiều cp #đam mỹ bách hợp trá hình #HE (?) Tìm tòi mấu chốt: Diệp … Đọc tiếp [Mục lục] Mạt